Årsplaner Dansk

Det er danskfagets formål at fremme elevernes oplevelse af sproget, som en kilde til udvikling af personlig og kulturel identitet, der bygger på en æstetisk, etisk og historisk forståelse. Undervisningen skal fremme elevernes lyst til at bruge sproget personligt og alsidigt i samspil med andre. Eleverne skal styrke deres bevidsthed om sproget og udvikle en åben og analytisk indstilling til deres egen tids og andre perioders udtryksformer. De skal opnå udtryks- og læseglæde samt øge deres indlevelse og indsigt i litteraturens mange udtryksformer. Undervisningen skal give eleverne adgang til det nordiske sprog og kulturfællesskab.

På skolen er der 8 danskhold. Der er ikke foretaget niveaudeling i dansk.

 

Årsplan Camilla

Årsplan Egan

Årsplan Kim

Årsplan Lisette

Årsplan Martin

Årsplan Sune 1

Årsplan Sune 2

Årsplan Tomas Terp

 

 

Årsplaner matematik

Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetancer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand til at begå sig hensigtsmæssigt i matematikrelaterede situationer vedrørende dagligliv, samfundsliv og naturforhold.
Endvidere sigter vi mod at ruste den enkelte elev bedst muligt til sin videre uddannelse.
Skolens elever inddeles på matematikhold efter niveau. Dette gøres for bedst muligt at kunne møde eleverne, hvor de befinder sig.

 

Årsplan Bjarke

Årsplan Laila

Årsplan Monique

Årsplan Morten

Årsplan Niels

Årsplan Rune

Årsplan Per

Årsplan Peter

Årsplaner engelsk

Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig sproglige og kulturelle kundskaber og færdigheder, således at de kan anvende engelsk som kulturteknik i forskellige sammenhænge, udvikler bevidsthed om sprog og sprogtilegnelse og opnår indsigt i det engelske sprogs globale rolle.

Eleverne inddeles på 8 engelskhold efter niveau.

 

Årsplan Anders 1

Årsplan Anders 2

Årsplan Bjarke

Årsplan Camilla

Årsplan Christoffer

Årsplan Kim

Årsplan Laila

Årsplan Martin

 

 

Årsplaner tysk

Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt. Undervisningen skal samtidig udvikle elevernes bevidsthed om tysk sprog og sprogbrug samt om sprogtilegnelse.

De elever på skolen, der har valgt faget tysk er inddelt på 4 hold efter niveau. 

 

Årsplan Cecilie 1

Årsplan Cecilie 2

Årsplan Lisette 1

Årsplan Lisette 2

Gørlev Idrætsefterskole
Kirkevangen 13
4281 Gørlev

Tlf.: 58 85 51 64
Email: kontoret(at)idraetsefterskolen.dk