Skolepenge

Skolens bestyrelse beslutter hvad det skal koste at være elev på Gørlev Idrætsefterskole.

  2016/17 2017/18 2018/19
Tilmeldingsgebyr Kr. 2.300,- Kr. 2.300,- Kr. 2.300,-
Ugepris Kr, 2.150,- Kr. 2.250,- Kr. 2.300,-
       

Som forældre får man et tilskud fra staten til ugeprisen. Dette tilskud beregnes på baggrund af husstandsindkomsten to år før skolestart.

På følgende link, kan du få hjælp til at beregne din andel af ugeprisen: www.efterskole.dk/da/schools/price

Skolens forretningsfører Lene Søndergaard er behjælpelig med at besvare spørgsmål vedr. økonomi i forhold til et efterskoleophold. Lene kan kontaktes på skolens kontor 58855164 eller på mail: lene.sondergaard(at)idraetsefterskolen.dk

På Gørlev Idrætsefterskole bestræber vi os på at have alle udgifter inkluderet i skolepengene. Der er dog undtagelser:
- Hvis man er elev på skolens friluftslinje, vil der være betaling for den ekstra skolerejse.
- I forbindelse med brobygningsugen er der betaling for transport.

Hvis husstandens økonomi ændrer sig imens barnet er elev på efterskolen, er der mulighed for at søge om et særligt tilskud. Ændringen i husstandens økonomi kan skyldes arbejdsløshed, sygdom, skilsmisse eller lignende. 

Afbrydes opholdet før skoleårets afslutning, betales elevbetalingen måneden ud efter udmeldelsesdatoen. Dette uanset om udmeldelse sker på elevens, hjemmets eller skolens initiativ.

Gørlev Idrætsefterskole
Kirkevangen 13
4281 Gørlev

Tlf.: 58 85 51 64
Email: kontoret(at)idraetsefterskolen.dk