Skolens historie.

Gørlev Idrætsefterskole er stiftet på en generalforsamling den 23. september 1986.

Forud havde en arbejdsgruppe, arbejdet med ideen om etableringen af en idrætsefterskole i et tidligere alderdomshjem.

Bestyrelsen, der blev valgt på den stiftende generalforsamling, var alle ledere fra lokale foreninger eller lærere ved lokale skoler. Bestyrelsen blev valgt ud af en støttekreds på ca. 200 mennesker.

I løbet af et års tid lykkedes det at få økonomisk støtte fra kreditforeninger, banker, sparekasser og ikke mindst kommunens borgere og erhvervsliv til at opnå godkendelse fra Direktoratet for Efterskoler.

Undervisningsfløj og omforandringer af bygningen blev foretaget, sideløbende med ansættelse af forstander og medarbejdere.

August 1987 kunne skolen åbne sine døre for den første årgang af efterskoleelever.

Skolen er sidenhen blevet udvidet med sportsfaciliteter indeholdende gymnastiksal, omklædningsrum og idrætshal med springgrav.

Til friluftsliv er erhvervet et naturareal med adgang til å og strand. Her findes hytten "Skrænten" samt bygninger til kanoer og kajakker.

I 2003 fik skolen sit domænenavn og hjemmeside.

Skolens bygningsmasse er udvidet med et større køkken og spisesal. Endvidere er der bygget en "administrationsfløj".

Fodboldbane og shelterområde er blevet etableret på skolens nærområder.

Efter kommunesammenlægningen blev Gørlev Kommunes rådhus overflødigt. Gørlev Idrætsefterskole har købt bygningen af Kalundborg Kommune. Det gamle rådhus indrettes med administration, klasseværelser, samlingssal og lærerforberedelseslokaler.

I 2013 påbegyndtes en ny multihal. Multihallen stod færdig i marts 2014, og blev taget i brug af eleverne. Multihallen indeholder moderne springfaciliteter, et nyt musiklokale med lydstudie, klatrevæg og en scene.
I forbindelse med dette byggeri blev også opført en varmecentral i form af et flisfyr, der kan levere varme til alle lokaler på skolen.

Arkitekt Lars Hegnet lavede en plan for indretning af skolens udendørsarealer. Disse arealer blev etableret i forbindelse med opførelsen af multihallen. Det samlede projekt med multihal og udendørs områder, vandt i 2014 en kommunal arkitekturpris.

 

 

Skolens første logo

Gammelt logo Gørlev Idrætsefterskole

GIE-logoet er designet i 1987 af bestyrelsesmedlem Eskild D. Hansen.

OPBYGNING:
Logoets buede elementer er cirkelbuer af samme cirkel. Når cirklen er valgt, er det fordi den symbolisere "det evigt tilbagevendende"; f.eks. timerne, dagene, årstiderne, skoleåret - kort sagt: livets gang.

SIGNALERING:
Livsglæde, dvs. sammenhold, kundskab, bevægelse og samtidig et fast holdepunkt.

Eller udtrykt på en anden måde: LIVSKVALITET.

 

 

Logo Gørlev Idrætsefterskole 2013.

Logo Gørlev Idrætsefterskole

Gørlev Idrætsefterskole logoet er designet i 2013 af lærer Kim Rafn.

 

 

Logo med tekst Gørlev Idrætsefterskole 2013

GIE logo

I mange sammenhænge bruges logoet sammen med skolens navn.

Gørlev Idrætsefterskole
Kirkevangen 13
4281 Gørlev

Tlf.: 58 85 51 64
Email: kontoret(at)idraetsefterskolen.dk