Skolevejledning

På Gørlev Idrætsefterskole lægger vi stor vægt på velkvalificeret vejledning af de unge mennesker.

Vi vil gennem samtaler, undervisning, brobygningsforløb, oso-opgaven og evt. praktik sikre, at den enkelte elev bliver i stand til at træffe et kompetent valg af ungdomsuddannelse.

Vejlederkontoret har nogle faste tidspunkter, hvor eleverne kan træffe vejlederne.

Disse tidspunkter vil eleverne vil blive bekendt med, efter de er startet på skolen.

Derudover bliver alle elever kaldt til mindst 2 samtaler med en vejleder i løbet af skoleåret.

Hvis elev eller forældre ønsker det, kan man komme til vejledningssamtale som familie.

Vejledningens formål er:

At sætte eleven i stand til at foretage valg af fortsat uddannelse på et bredt grundlag.

At lette elevens overgang til ungdomsuddannelserne

Omdrejningspunktet i vejledningen er vejledningssamtalerne, som med afsæt i elevens uddannelsesplan fra tidligere drejer sig om elevens faglige, personlige og uddannelsesmæssige udvikling set som en helhed.

Ved 1. vejledningssamtale vurderes elevens behov for vejledningsaktiviteter, og der foretages en individuel tilrettelæggelse. Alle elever har mindst to samtaler med skolevejlederen i løbet af skoleåret.

Alle elever udarbejder en uddannelsesplan i samarbejde med en skolevejleder. Planen sendes til det valgte uddannelsessted sammen med tilmeldingen.

I et godt vejledningsforløb er forældrene de vigtigste personer for den unge. Derfor lægger vi op til et tæt samarbejde mellem elev, forældre og skolevejleder.

Derudover kan forældrene spille en rolle ved at tale med den unge om uddannelsesplaner eller tage med den unge til informations- og åbent-hus-arrangementer på relevante uddannelsessteder.

Vejlederne kan kontaktes på telefon 58856701 eller på mail:

egan.stevelt(at)idraetsefterskolen.dk

laila.stenum(at)idraetsefterskolen.dk

Gørlev Idrætsefterskole
Kirkevangen 13
4281 Gørlev

Tlf.: 58 85 51 64
Email: kontoret(at)idraetsefterskolen.dk