Støttekreds

Støttekredsen er Gørlev Idrætsefterskoles folkelige bagland og består fortrinsvis af tidligere elever, tidligere og nuværende forældre samt lokalt engagerede borgere. Ved skolens start var støttekredsen på ca. 200 personer.

På den årlige generalforsamling, som er skolens øverste myndighed, er det støttekredsens medlemmer, som vælger bestyrelsen blandt egne medlemmer. 

Udover generalforsamlingen bliver medlemmerne inviteret til grundlovsmøder, forårskoncerter og særlige arrangementer som jubilæer, indvielser, afsked mm.

Tidligere har man også fået tilsendt et årsskrift, men det bliver fremover erstattet af 5-6 nyhedsbreve i løbet af året.

Støttekredsen er skolens venner. Og hvem vil ikke gerne have stor opbakning og mange venner? Hvis du endnu ikke er medlem, men gerne vil bakke op om skolen og derved markere, at Gørlev Idrætsefterskole er et godt sted at være, kan du tilmelde dig ved at ringe til skolens kontor 5885 6701 eller sende en mail til kontoret@idraetsefterskolen.dk

Et medlemskab koster 100 kr. om året

 

 

Gørlev Idrætsefterskole
Kirkevangen 13
4281 Gørlev

Tlf.: 58 85 51 64
Email: kontoret(at)idraetsefterskolen.dk