Vedtægter og formål

Skolens formål er, indenfor rammerne af den til enhver tid gældende lovgivning vedrørende efterskoler, at drive en idrætsefterskole for 15-18 årige unge med instruktør- og ledergerning for øje. Grundtonen skal bære præg af Grundtvig og Kolds skoletanker.

Skolen skal bestræbe sig på:
- at udvikle det hele menneske gennem fællesskabet og oplevelser, idræt, samtale, fortælling, naturoplevelser, boglig indlæring, leg, sang, dramatik og skabende arbejde.
- at fremme unge menneskers evne til at iagttage, opleve, forundres og glædes.
- at pege på, at den virkelige skole findes i mødet med andre mennesker, gennem elevernes oplevelse af fællesskabets glæder og krav

 

KLIK HER. Skolens gældende vedtægter.

 

 

Gørlev Idrætsefterskole
Kirkevangen 13
4281 Gørlev

Tlf.: 58 85 51 64
Email: kontoret(at)idraetsefterskolen.dk