Undervisningsevaluering

Ved skoleårets afslutning laver skolen en række evalueringer. Evalueringerne er med udgangspunkt i skolens værdigrundlag.