Grundlovsdag 2024 på Gørlev Idrætsefterskole

I Danmark er grundlovsdag en særlig dag. Det er dagen, hvor vi fejrer vores demokrati og samtidigt de værdier, der ligger til grund for vores samfund. På Gørlev Idrætsefterskole ser vi denne dag som en god mulighed til at markere, hvad demokratiet betyder for os, vores elever og fællesskabet.

På denne særlige dag minder vi hinanden om, at demokrati ikke er en selvfølge men en værdi, vi skal værne om og kæmpe for. Grundlovsdag på Gørlev Idrætsefterskole er en dag fyldt med god stemning, gymnastik og musik, hvor vi sammen fejrer demokratiet og værdien af at være en del af et aktivt samfund.

I løbet af et skoleår er vores bestyrelse med til forskellige arrangementer, og grundlovsdag er ingen undtagelse. Bestyrelsesmedlemmerne kan du også møde her på hjemmesiden.

Billedet viser programmet for Grundlovsdag 2024 på Gørlev Idrætsefterskole. I baggrunden ses røde valmuer og blå kornblomster.

Det forpligtende fællesskab

På en efterskole som vores har alle eleverne et ansvar for et forpligtende fællesskab med hinanden. Alle skal tage aktivt del i efterskolelivet, og vi tror på, at demokrati ikke kun er noget, der foregår i folketingssalen, men også i klasseværelset og i hallen.

I hverdagen handler demokratiet i høj grad om at lytte til hinandens synspunkter, respektere forskellige holdninger og arbejde sammen om at skabe og styrke fællesskabet, så vi får et miljø på vores efterskole, hvor alle føler sig hørt og set. Demokratiet handler også om pligter og ansvar, så “maskineriet” på efterskolen kan køre godt og stabilt. På den måde er demokratiet med til at skabe en tryg ramme for os alle.

Vores fest er på Danmarkskortet

Grundlovsfesten er et initiativ, som er startet af Foreningen 5. juni med et ønske om at gøre endnu mere for vores demokrati og børn. Find bl.a. vores fest på Grundlovsfestens Danmarkskort.