Februar

Den sidste fredag i måneden har vi haft en generalprøve sammen med eleverne på Vestsjællands Idrætsefterskole. Det var et lukket arrangement, hvilket betød, at der ikke var adgang for gæster.

Marts

Især marts måned står i gymnastikkens tegn. Der skal nemlig laves gymnastikopvisning i alle weekender i denne måned.

April

I begyndelsen af april måned er der tre opvisninger på programmet. Når vi skal til Antvorskov Hallen i Slagelse, så er der også tale om et lukket arrangement. Det samme gør sig gældende, når vi får besøg af de kommende elever og deres forældre.

Juni

De sidste to skoleår har vi haft glæde af at kunne invitere forældre, søskende og bedsteforældre til en udendørs gymnastikopvisning her på efterskolen. Det gør vi igen i uge 25, men tidspunktet er ikke fastlagt endnu.